Båt/Motorer

Båt/Båtmotorer 

  • .Reparasjoner av båter
  • Service 
  • Overhaling av Motor
  • Tette vannlekkasje 
  • Montere ekstrautstyr 
  • Feilsøking
                                                       Vi garanterer kvalitet på arbeidet vi utfører for deg som kunde.